Denna tidslinje delades av Mariana Vieira da Silva vid en presskonferens i slutet av ministerrådet, efter en utfrågning som föreslagits av PSD där det hävdas att det, bara några dagar innan denna byrå tillträder, fortfarande inte finns "några stadgar eller huvudkontor".

PSD anser att det råder "stor förvirring kring processen med att avskaffa utlännings- och gränstjänsten"(SEF) och betonar att AIMA "arbetar inom ett mycket känsligt område".

För PS försvarade parlamentsledamoten Susana Amador att detta är en "mycket komplex och omfattande reform" som inte kan lösas "från en dag till en annan" och påpekade att minister Ana Catarina Mendes redan har sagt att "under de närmaste dagarna kommer stadgarna och huvudkontoret att tillkännages".

Vice ordföranden för PS parlamentariska grupp vägrade att "skapa någon form av panik, larm eller säga att det är förvirrande" och bad om "lugn och ro".

På måndagen uppgav vice ministern för parlamentariska frågor, Ana Catarina Mendes, som ansvarar för detta område, att stadgarna för den nya byrån för integration, migration och asyl kommer att publiceras "under de närmaste dagarna" och att platsen för huvudkontoret har beslutats och kommer att meddelas inom kort.

"Jag kan försäkra er om att allt kommer att vara klart och inom de närmaste dagarna kommer vi naturligtvis att ha publicerat stadgarna och saker kommer att fungera, med vissheten om att det finns mycket arbete att fortsätta göra, och vi kommer att vara här för att göra det, med lugn och ro", betonade den minister som ansvarar för AIMA, efter slutet av Utlännings- och gränstjänsten (SEF).