Huspriserna förväntas falla "under de kommande månaderna", förutspår kreditvärderingsinstitutet Moody's och rapporteras av ECO. Men trots detta kommer prisnedgången "fortfarande att vara otillräcklig för att bostäder ska vara överkomliga i de flesta europeiska huvudstäder", särskilt för dem som köper en bostad för första gången. I Lissabon tog det förra året drygt 15 årslöner att betala för ett hus. Och för att bostadskrediter ska vara tillgängliga måste värdet på fastigheterna minska med 16,85%.

Enligt uppgifter från den nordamerikanska byrån, under de senaste 18 åren, var bostadspriserna i Lissabon lägst mellan 2012 och 2016, då högst tio års löner behövdes för att betala för ett hus.

"Antalet år med löner som behövs för att betala för bostäder, i de flesta europeiska huvudstäder, har ökat under det senaste decenniet. Och stora städer håller på att nå de lägsta överkomliga prisnivåerna under de senaste 17 åren", varnar Moody's Investors Service i en rapport som beskriver det europeiska bostadsscenariot. Undantaget är Dublin, Madrid, Stockholm och Rom, som belyser byrån.

I Paris, till exempel, "även om det krävs mer än 15 års lön för att betala för ett hus, har trenden varit nedåtgående sedan 2020", står det också i dokumentet, som anger att Amsterdam och London fortsätter att vara de europeiska huvudstäder som är mindre tillgängliga för dem som vill köpa ett hem, men "andra städer som Berlin, Frankfurt, Lissabon och Milano har sett en minskning i utbudet av prisvärda bostäder under de senaste åren".

Moody's analys visar också att "trots de minskade bostadspriserna och de stigande lönerna, är förmågan att betala bostadslån i de flesta stora europeiska städer fortfarande svag på grund av förlusten av disponibel inkomst" för familjer, vilket resulterar i "stigande levnadskostnader och stigande räntor".

Med tanke på detta scenario kommer den prisnedgång som förutspås för 2024 "inte att vara tillräcklig för att priserna ska vara överkomliga", påpekas det i dokumentet. För att detta ska ske och för att "återställa den genomsnittliga återbetalningsförmågan i varje europeisk stad, mellan perioden 2010-22", kommer det att vara nödvändigt att minska bostadspriserna med 31,51 % i Frankfurt, från 29,58 % i Berlin eller 24,60 % i Amsterdam, vilket är de största minskningarna.

I Lissabon måste priserna falla med 16,85 %, följt av Stockholm där en värdeminskning på 16,68 % skulle vara nödvändig. I Madrid skulle nedgången vara 6,74 %, i Paris 7,65 % och i Milano 8,10 %. Rom är den enda europeiska stad där ingen korrigering av värdena är nödvändig för att hus och bostadslån skall vara överkomliga.