Projektet omfattar en total investering på 12,2 miljoner euro för byggandet av ny infrastruktur, enligt en rapport från Publituris.

"Detta projekt har en mycket positiv inverkan på det nautiska turistutbudet och ökar kännedomen om Lagos och Algarve som en destination med ett kvalificerat turistutbud", sade statssekreteraren för fiske, Teresa Coelho, som godkände avtalet.

En ersättning på 2,3 miljoner euro kommer att ges för installation av olika infrastrukturer, till exempel nya flytbryggor för parkering av 170 lokala båtar, uteslutande för invånare i kommunen Lagos, som kommer att tillgodose fiskarnas behov och 40 fartyg för maritim turistverksamhet. Det är också värt att notera flytten av flytbryggorna för förtöjning av båtarna från Lagos Sailing Club.

Det nya området, som upplåts för en period på 50 år, upptar totalt 64 820 m2 och består av ett landområde där en yachtklubb kommer att ligga, en parkeringsplats för 108 torra båtar och en annan för 75 fordon, samt ett våtområde för förtöjning av cirka 100 fritidsbåtar som mäter mer än 10 meter.