Regeringen lanserade igår ett program för främjande av psykisk hälsa inom högre utbildning, som syftar till att stödja utvecklingen av projekt och psykologiska stödmekanismer vid institutioner.