Enligt traditionen var han född i Katalonien, Spanien, och blev medlem i Mercedarorden som grundats för att befria kristna fångar från morerna i Nordafrika. Han prästvigdes 1222, blev ordensgeneralmästare och reste till Nordafrika för att utföra dess arbete. Där blev han så bedrövad över fångarnas situation att han, när hans pengar tog slut, överlämnade sig själv som gisslan för att säkra friheten för ytterligare en slav.

Raymond led i fångenskap under morerna i många år och hans mun sägs ha varit försedd med hänglås för att hindra honom från att predika för sina medfångar. Till slut fick han en lösensumma av sin orden och 1239 reste han hem till Spanien där han utnämndes till kardinal av påven Gregorius IX. Han dog nära Barcelona på väg till Rom. Många mirakel tillskrevs honom både i livet och efter hans död.

Credits: PA; Författare: PA;