Enligt Samuel Infante är detta "goda nyheter" och "en utmaning" för bevarandet av arten i regionen, där förekomsten av arten konsoliderades i år.

"I Castelo Branco, efter mer än 30 år av regelbunden frånvaro, upptäcktes förekomsten av arten 2021", säger han.

"Sedan 2021 har Quercus och ICNF [Institute for the Conservation of Nature and Forests] övervakat närvaron av en hona i regionen", betonade han.

Miljöaktivisten sa också att under det senaste året, förutom närvaron av denna hona (Maguilla), "har det gjorts observationer av andra individer, liksom insamling av bevis på flera platser i regionen, vilket åtminstone indikerar passage av andra exemplar".

Enligt Quercus uppgick den iberiska lodjurspopulationen i Portugal och Spanien till 1 668 individer 2022.

I Portugal ökade antalet från 209 till 261 år 2022, med 86 ungar födda det året.

Samuel Infante tillade att det för närvarande finns 176 djur i spanska Extremadura, så det förväntas att de kommer att korsa gränsen och komma in i Beira Baixa.