Rapporten visar att familjer som bor utanför Portugal har större köpkraft, letar efter bostäder till högre priser och begär högre finansieringsbelopp än den totala efterfrågan på nationell nivå:

  • Den genomsnittliga inkomsten för icke-bosatta var 5 463 euro per månad under tredje kvartalet 2023, ett värde som var 55% högre än det totala antalet ansökningar för samma period. Enligt rapporten har "cirka 50% av de sökande en inkomst på mer än 4 000 euro";
  • Det genomsnittliga begärda bostadsköpspriset var 217 089 euro, 16% mer än det totala;
  • Genomsnittligt hypotekslån som begärdes i marknadskonsultationen var 155 598 euro: ett värde 10% högre än det belopp som fastställts för det totala antalet förfrågningar.

Vad uppgifterna också visar är att utlänningar och emigranter mellan juli och september 2023 hade större köpkraft, letade efter dyrare bostäder samt större bankfinansiering än under föregående kvartal - alla dessa kvartalsvisa ökningar är cirka 6%. Jämfört med föregående kvartal låg finansieringsgraden kvar på 72% och medelåldern steg från 42 år till 43 år.