GNR förklarar att denna insats syftade till att garantera patrullering och medvetandehöjande åtgärder för den äldre befolkningen som lever ensam och/eller isolerad, och uppmärksamma dem på behovet av att anta säkerhetsbeteenden, vilket minskar risken för att bli offer för brott, särskilt våld, bedrägeri och stöld.

Distrikten Guarda (5 477), Vila Real (5 360), Viseu (3 528), Faro (3 513), Bragança (3 347) och Beja (3 230) var de distrikt där flest äldre personer flaggades, sade GNR i ett uttalande.

Under insatsen genomförde GNR en rad åtgärder som prioriterade personlig kontakt med äldre personer i utsatta situationer.

Totalt flaggades 44 114 äldre personer som ensamboende och/eller isolerade, eller i en sårbar situation, på grund av deras fysiska, psykologiska eller andra tillstånd som kan äventyra deras säkerhet, förklarar GNR.

Under Operation "Senior Census 2023" genomförde GNR totalt 304 åtgärder i klassrummet och 2 651 dörrknackningar, vilket omfattade totalt 24 978 äldre personer.

Förra året identifierades 44.511 äldre personer som bodde ensamma eller isolerade.

Sedan 2011, det år då den första upplagan av Operation "Censos Sénior" genomfördes, har GNR uppdaterat den geografiska skyltningen och gett "närmare stöd" till den äldre befolkningen, vilket bidrar till att "skapa ett klimat med större förtroende och empati mellan de äldre och GNR-soldaterna", initiativet tjänar också till att öka känslan av säkerhet.