I noten, som släpptes av Securities Market Commission(CMVM), betonade gruppen att "EDP: s nettoresultat under de första nio månaderna 2023 nådde 946 miljoner euro.

Detta stöddes å ena sidan av återhämtningen av vattenproduktionen i Portugal på +61% jämfört med den extrema torkan 2022" och å andra sidan med hänsyn till "framgången för OPA över EDP Brasil" och "effekten av kapitalvinsterna från de två tillgångsrotationstransaktionerna i Spanien och Polen".

EDP:s återkommande EBITDA (resultat före skatt, räntor, avskrivningar och amorteringar) ökade med 26 % till 3 830 miljoner euro, säger han.