"Regeringens förslag för alla läkare är att timpriset, från januari och framåt, ökar med 22,7% eftersom arbetstidsförkortning ökar timpriset och det ökar eftersom vi idag föreslog en löneuppdatering på 8. 5%", indikerade Manuel Pizarro.

Hälsoministern talade i uttalanden till journalister, i slutet av ett annat förhandlingsmöte med Independent Union of Doctors(SIM) och National Federation of Doctors(Fnam), som slutade utan avtal.

Förhandlingarna kommer att återupptas på onsdag och vid den tiden kommer hälsoministeriet att leverera ett nytt motförslag som kommer att inkludera värdet av löneuppdateringen som hittills var 5,5%.

Kravet från de fackföreningar som representerar läkare är dock en löneökning på cirka 30%, men enligt ministerns uppfattning är regeringens ståndpunkt inte längre så långt borta och inom ramen för full dedication-regimen kan ökningen till och med vara högre.

"Modellerna för full dedikation, som alla läkare fritt kan ansluta sig till, är modeller som leder till en omedelbar löneökning på cirka 35% och övergången av alla Family Health Units till modell B kommer att innebära att många läkare inom primärvården kan se sin ersättning öka med cirka 60%", förklarade han och försvarade behovet av att "titta på förslagspaketet".

När det gäller ett annat av läkarnas huvudkrav - att ersätta 35 timmar per vecka - bekräftade Manuel Pizarro å andra sidan sin beredskap att överväga detta schema, men betonade att "det måste finnas 35 timmars effektivt arbete".

"Det måste vara balanserade åtgärder som å ena sidan värdesätter läkare och ger dem bättre förutsättningar att förena yrkes- och familjeliv, men som å andra sidan säkerställer att den nationella hälsovårdsmyndigheten fungerar bättre. Det är vad vi måste uppnå", fortsatte hon.

Inför nästa förhandlingsmöte, som är planerat till onsdag, erkände ministern att sättet att räkna arbetstid, inom ramen för att ersätta 35 timmar per vecka, är den mest splittrande frågan.