Enligt ECO är kunskaper i att tala och skriva engelska ett av de vanligaste kraven i platsannonser som publiceras på europeisk nivå. Men i vissa länder har denna kompetens ett mycket mer betydelsefullt uttryck än i andra.

Portugal står i rampljuset i detta avseende. Bland de europeiska länder som ingår i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling(OECD) och som inte har engelska som officiellt språk är Portugal nämligen det andra landet där kunskaper i detta språk krävs i rekryteringsprocesser, efter Luxemburg.

"Krav på språkkunskaper är grundläggande på arbetsmarknaden. Tidigare studier har visat att kunskaper i engelska var den sjätte mest efterfrågade kompetensen i lediga jobb i europeiska länder", framhåller OECD i rapporten "Skills Outlook 2023" som publicerades i måndags.

Bland de lediga tjänster som utannonserades online 2022 krävdes engelska i minst 33 % av fallen i följande länder, enligt OECD: Österrike, Ungern, Belgien, Danmark, Schweiz, Bulgarien, Grekland, Rumänien, Luxemburg och även Portugal.

I själva verket krävde 54 % av de lediga platserna direkt eller indirekt (när det gäller annonser skrivna på engelska) denna kompetens, vilket placerar Portugal långt över genomsnittet i gemenskapen (31 %).

Bland de europeiska länder som inte har engelska som officiellt språk är det bara Luxemburg (59%) som överträffar Portugal (se diagram). Som jämförelse kan nämnas att i Spanien nämnde endast tre av tio annonser engelska som ett krav för rekrytering.

I botten av tabellen återfinns däremot Finland (med 13% av de lediga tjänsterna som krävde denna kompetens), Kroatien och Lettland (båda med 15%).

I en intervju med ECO nyligen förklarade Patrícia Lemos, specialist på migration från Brasilien till Portugal, att kunskaper i engelska var ett av hindren för brasilianare att komma in på den portugisiska och europeiska arbetsmarknaden, eftersom denna kompetens inte är lika utbredd eller efterfrågad i Brasilien som här. Men för att svara på den arbetskraftsbrist som drabbar portugisiska företag har invandring försvarats som en av lösningarna.

I förhållande till de andra språken som analyserats av OECD (franska, tyska och spanska) överträffar Portugal också genomsnittet i gemenskapen. Till exempel krävde 19% av de lediga tjänster som annonserades online förra året kunskaper i spanska.