Europas fem största biltillverkare har ökat priserna på sina billigaste modeller med i genomsnitt 41 % sedan 2019, "nästan dubbelt så mycket" som den ackumulerade inflationen under denna period, enligt en studie som publicerades den 6 november.

Priserna på en Peugeot 208, en Seat Ibiza och en Renault Twingo har stigit med nästan 6 000 euro, en ökning med 37,56 %, medan Mercedes A- och B-klassmodeller har ökat med mer än 10 000 euro (38 % respektive 37 %), enligt en ny analys som publicerats av den icke-statliga miljöorganisationen (NGO) Transport & Environment (T&E).

Enligt de analyserade uppgifterna, påpekar T&E, kommer denna situation vid en tidpunkt då tillverkarna "har kämpat för att motverka de nya föroreningsåtgärderna, Euro 7-standarden, som kostar 200 euro per bil", och hävdar att "de är för dyra och kommer att leda till oöverkomliga prisökningar".

"De har kämpat mot livräddande antiföroreningsteknik som bara kostar 200 euro per bil. Det är ett bevis på att vinst alltid går före människor för europeiska tillverkare", säger Anna Krajinska, T&E:s chef för fordonsutsläpp och luftkvalitet.

EU-kommissionen föreslog standarden 2022, med målet att minska utsläppen från bilar, skåpbilar, bussar och lastbilar för att "rädda tusentals liv som orsakas av luftföroreningar" och "förbättra luftkvaliteten" för alla EU-medborgare.

Bilindustrin lanserade dock en kampanj mot åtgärden, med huvudargumentet att den var "för dyr" och skulle göra bilar, särskilt mindre och billigare modeller, oöverkomliga för konsumenterna.

Miljöorganisationen sade att "Europaparlamentet har en sista chans" att agera "i alla européers intresse och inte bara bilindustrins", för om det inte gör det kommer "100 miljoner fler mycket förorenande bilar att säljas 2035 och finnas på Europas vägar i årtionden framöver".

Ledamöterna kommer att träffas i plenum på onsdag för en slutomröstning, innan de inleder förhandlingar med EU-kommissionen och Europeiska rådet.