Tunga lastbilar kommer nu att kunna tanka 100% förnybar diesel. Detta biobränsle, som produceras av Galp, finns tillgängligt på tankstationer i Matosinhos och Vila Franca de Xira och en expansionsstrategi ligger på bordet som kommer att försöka möta den befintliga efterfrågan.

Enligt det uttalande som skickats till Lusa är Galps 100% Renewable Diesel ett biobränsle med låg koldioxidintensitet, "framställt av restprodukter eller avancerade råvaror som använda matoljor och rester av animaliskt fett", vilket möjliggör en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 90% jämfört med fossil diesel.

ECO frågade om vilka priser som skulle tas ut för försäljningen av detta biobränsle, men Galp gav inga ytterligare detaljer.

"Användningen av biobränslet i fordon med dieselförbränningsmotorer är identisk med konventionell diesel", garanterar Galp, som leds av Filipe Silva.

För närvarande var Bosch och TJA, en logistikoperatör, de första kunderna som anslöt sig, men tanken är att utöka kundbasen med Galp Frota Corporate-kortet eller genom direktleverans till kundernas lokaler. "Expansionen av denna produkt på Galps nätverksstationer kommer att följa marknadens behov", står det i uttalandet.

Utvecklingen av detta bränsle sker som en del av oljebolagets strategi att investera i produktion av biobränslen från 2025, vid raffinaderiet i Sines. Denna enhet och installationen av 100 megawatt (MW) elektrolysörer för produktion av grön vätgas representerar en gemensam investering på 650 miljoner euro.