De företag som tillhör SATA-gruppen har uppnått en stark ökning av resultaten under förra sommaren. Både Azores Airlines och SATA Açores avslutade det tredje kvartalet med fler passagerare, större intäkter och större vinster.

Azores Airlines, som driver internationella flygningar och förbindelser mellan ögruppen och fastlandet, redovisade en nettovinst på 10,7 miljoner under det tredje kvartalet, 224% mer än under samma period förra året. Sommaren 2019 redovisade bolaget en förlust på 2,1 miljoner. Resultatet för årets första 9 månader har inte offentliggjorts.

Bolaget transporterade 534 tusen passagerare under tredje kvartalet, en ökning med 27% jämfört med samma period föregående år, med en beläggningsgrad på 86,9%. Rörelseintäkterna ökade med 28,3% till 115,8 miljoner euro och rörelseresultatet före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) var 21,8 miljoner euro.

Under de nio månaderna 2023 transporterade Azores Airlines 1.138 tusen passagerare och uppnådde rörelseintäkter på 226,8 miljoner euro, 66,3 miljoner än under perioden januari till september 2022.

"Denna tillväxt berodde på en samlad uppsättning operativa och kommersiella initiativ. Vi fortsatte att investera i konsolideringen av nordamerikanska rutter och utforskade nya marknader, såsom Ponta Delgada-Bilbau, som började den 1 juli 2023", säger Teresa Gonçalves, VD för SATA-gruppen, i det uttalande som skickades denna måndag.

SATA Air Açores, som flyger mellan öarna, avslutade det tredje kvartalet med en vinst på 5,8 miljoner euro, över de 3,9 miljoner som erhölls under samma period 2022. Flygbolaget transporterade 366 tusen passagerare, 9% fler än under samma period förra året och 30% fler än mellan juli och september 2019. Intäkterna ökade med 31,3% till totalt 40,9 miljoner euro. EBITDA uppgick till 12,3 miljoner euro under tredje kvartalet.

Flygbolaget informerar också om att det har gått vidare med den förtida återbetalningen av hela obligationslånet på 60 miljoner euro som utfärdades i december 2022. "SATA Air Açores kommer att spara cirka 1,2 miljoner euro under 2023 (fjärde kvartalet 2023) med direkta effekter på företagets framtida nettoresultat, uppskattat till cirka 18 miljoner euro i besparingar fram till 2026", tillägger uttalandet.