Ordböckerna delades ut till de unga eleverna av president Richard Thorpe och Head of Youth Services Pauline Burnham och försåg dem med viktiga verktyg för deras utbildningsresa. Ordböckerna spelar en liten men viktig roll för att bidra till elevernas språkkunskaper, akademiska utveckling och personliga utveckling.

Utöver denna gest har RCEPI varit ett orubbligt stöd för skolan under många år. Man har tillhandahållit välbehövlig skolutrustning, sponsrat en elev genom universitetsutbildning och underlättat elevernas deltagande i internationella sommarläger som en del av Rotarys ungdomsutbytesprogram.

Dessutom uppmärksammar RCEPI prestationer och delar ut meritcertifikat till de bästa och mest förbättrade eleverna, som ett erkännande av deras engagemang och hårda arbete. RCEPI engagerar också aktivt studenter i insiktsfulla karriärsamtal och inspirerar dem att utforska sin potential och sina ambitioner.

VD Richard Thorpe sade: "Vi är stolta över att vara en integrerad del av Poeta Emiliano da Costa-skolan och fortsätter att stödja eleverna och bidra till deras framgång."

Mer information om Rotary Club Estoi Palace International och dess initiativ finns på www.rotaryestoipalace.org