Projektet finansieras av programmet för gränsöverskridande samarbete mellan Spanien och Portugal(POCTEP) 2021-2027 och dess "huvudsakliga mål är att implementera bättre energieffektivitetsmetoder och innovativ teknik på iberiska sjukhus för att öka energibesparingsnivåerna", säger CHUA i ett uttalande.

"Relevansen av detta projekt är i linje med ett av POCTEP:s prioriterade åtgärdsområden, som fokuserar på att genomföra åtgärder och projekt som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser", tillade sjukhuscentret.

Algarve Hospital Centre är en av fem portugisiska enheter i detta projekt, som också omfattar två spanska enheter.

Det totala finansiella anslaget från POCTEP 2021-2027 för detta Green Hospitals-projekt är 2 485 039 euro, varav 1 863 780 euro kommer att finansieras av ERUF (75 procent medfinansieringsgrad).

Projektet Green Hospitals är en flerdimensionell strategi som omfattar människor, nätverk av organisationer, förvaltningar och byggnader, och kan bidra inte bara till att minska sjukhusens ekologiska fotavtryck utan också till att öka hållbarheten i de iberiska hälso- och sjukvårdssystemen.