Säkerhetsstyrkorna avslöjar att inspektionen kommer att äga rum på vägar där det finns en större volym fordon som är involverade i denna verksamhet, "för att garantera trafiksäkerheten och öka känslan av säkerhet bland användarna".

I uttalandet betonas att "persontransporterna har utvecklats avsevärt under de senaste åren, särskilt genom införandet av nya transportsätt", såsom TVDE, vars transporttyp "utvecklas av förare och operatörer, enligt egna regler, ibland utan hänsyn till de rättsliga begränsningarna och de grundläggande trafikreglerna, särskilt när det gäller kvalifikationer, certifiering och utbildning av förare och tekniska specifikationer som åläggs driftföretag och fordon".

Under insatsen kommer vägövervakningen av passagerartransporter att intensifieras för att avskräcka förare och transportföretag från att bedriva verksamhet som strider mot gällande lagstiftning, samt för att försöka bidra till att främja rättvis konkurrens inom denna sektor.