Enligt uppgifter från Banco de Portugal har den genomsnittliga räntan på nya bostadslån nästan fördubblats bara under det senaste året, från 2,23% i september 2022 till 4,26% i september i år, det högsta värdet sedan februari 2012.

Den galopperande ökningen av Euribor-räntorna, som fungerar som ett index för beräkning av hypotekslånet för 98% av bostadslånen i Portugal, och som under det senaste året registrerade fluktuationer mellan nästan tredubbling av sitt värde (i fallet med 3-månaders Euribor) eller nästan fördubblat det (i fallet med 12-månaders Euribor), tryckte på ökningen av räntan på bostadslån.

"Räntan i Portugal har ökat parallellt med 6-månaders Euribor (som referens) och har till och med ökat mindre, vilket avslöjar en minskning av spreadarna", säger Carlos Santos, professor vid ISEG och rapporteras av ECO.

Portugals kraftiga fluktuationer i rankningen av erbjudanden om bostadskrediter i euroområdet kan förklaras av profilen för kontrakt som undertecknats av familjer.

"I Portugal har bostadskreditmarknaden en andel lån med rörlig ränta som är högre än det europeiska genomsnittet, där användningen av fasta räntor är vanligare", säger Filipe Santos, professor och chef för Católica Lisbon School of Business & Economics. Han betonar att "när Euribor är mycket låg (eller negativ) gynnas alltså medborgare med bostadslån, men de drabbas mycket hårdare av räntehöjningar, vilket vi har sett under de senaste 18 månaderna".