De flesta av dem är affärsmän, några är nuvarande eller tidigare direktörer för företag som IKEA, ERICSSON och IBM. De har sitt andra eller tredje hem här nere. De flesta frågorna handlade om svenskarnas säkerhet i Portugal, sjukhusens tillförlitlighet, även de privata, NHR-avtalet och det kommande dubbelbeskattningsavtalet. Hon sa att den sista frågan kommer att debatteras i den svenska riksdagen den 9 november, vi får vänta och se