Cirka 115 yrkesverksamma och andra intresserade med anknytning till resortbranschen samlades på Fundação Oriente för att träffa likasinnade och lyssna på det program som anordnades av APR - Den portugisiska föreningen för resortboende och resortturism (Associaçião Portuguesa Turismo Residencial e Resorts)

Under dagen diskuterades många olika aspekter av den framtida utvecklingen i de många panelsamtalen. Längre ner i den här artikeln hittar du en lista över panelmedlemmar och ämnen. En av de stora frågorna som ställdes var; är hållbarhet fortfarande en väsentlig del av utvecklingen av resorter? Jag återkommer inom kort med svaret.

APR - Portugisiska föreningen för resortboende och resortturism.

APR är en ideell privat organisation som "samlar noggrant utvalda fastighetsutvecklare, marknadsförare, agenter, konsulter, advokater och finansinstitut som erbjuder de bästa andra hem-produkterna (Resorter) och tjänsterna i hela landet", som de presenterar sig själva på sin webbplats.

Besökarna på konferensen välkomnades av APR:s ordförande Pedro Reimão. Han är också VD för Vilamoura. Jag hade möjlighet att prata med honom före evenemanget och jag frågade honom om hans förväntningar på konferensen.

  • Först och främst är det ett viktigt tillfälle för alla som arbetar med resortconceptet att träffas och prata om vad som händer, vilka utmaningar de står inför och hur de kan hitta lösningar, förklarade Pedro Reimão.

Credits: PA; Author: Elise Slotte ; Francisco Calheiros

Bara ett par dagar före konferensen tvingades Portugals premiärminister att avgå. I tillägg till att Golden Visa nyligen upphörde och att NHR-programmet meddelats upphöra, upplever bostadsbranschen en allmän oro på marknaden. VD Pedro Reimão kommenterade situationen:

  • Varje gång det finns en viss instabilitet i världen eller i Portugal, är den första reaktionen från marknaden att ta ett steg tillbaka och vänta med investeringar men efter att ha tänkt en andra gång, så kommer människor som verkligen vill flytta hit eller som har hittat en bra investering att köpa ändå.
  • Jämfört med den allmänna fastighetsmarknaden har resorter den unika möjligheten att erbjuda en säkrare investering och en tryggare miljö, så även med alla de lagändringar som påverkar oss så har vi en bra marknad att arbeta med, förklarar Pedro.

Siffror, data och analyser

Idag drivs mer eller mindre alla företag av data och behöver siffror och statisitik för att kunna se trender och förutsäga framtiden. Eduardo Abreu, VD på Neoturis och Ricardo Guimarães, VD på Confidencial Imobiliário, presenterade detaljerad data för att visa vart resortverksamheten är på väg.

Turist- och fastighetssektorn i Portugal har en enorm inverkan på ekonomin och påverkar mer eller mindre alla direkt eller indirekt.

Här är ett par siffror att fundera över:

● Det skapar omkring 13 000 arbetstillfällen varje år.

● Investeringar i boende i resortanläggningar uppgår till 678 miljoner euro per år och därtill kommer 212 miljoner euro från indirekt försäljning.

● Den globala effekten av Portugals ekonomi är 6 gånger värdet av varje inköp.

● Turismen står för 14,6 % av BNP i Portugal. Fastighetsmarknaden står för 12 % av BNP.

Credits: Supplied Image; Author: Elise Slotte ; Chitra Stern - Pedro Reimão - Eduardo Abreu - Paula Sequeira

Utvecklingsprojekten och den pågående byggnationen möter inte helt antalet förfrågningar från personer som vill investera i Portugal. Lagarna om byggprojekt är också restriktiva och ibland försenar licensieringen och pappersarbetet projekten. Samtidigt är den restriktiva politiken det som gör Portugal unikt med så mycket orörd natur så det är viktigt att det finns en balans.

Om du vill gräva djupt i siffrorna för priser, trender och varje vinkel på fastighetsmarknaden i Portugal, kan du hitta statistiken i "SIR - Residential Information system. https://www.confidencialimobiliario.com/

Utmaningar och möjligheter

Chitra Stern, ägare och VD för Martinhal, var en av medlemmarna i panelen som diskuterade "Nya produkter, nya marknader, nya möjligheter", tillsammans med Daniel von Barloewen, Regional Vice President, Accor One Living, Paula Sequeira - Head of Consultancy & Valuation Savills och Pedro Reimão - VD för Vilamoura

Under kaffepausen, där vi kunde njuta av traditionella portugisiska bakverk, frågade jag Chitra Stern vad hon ansåg vara de viktigaste outnyttjade resurserna att utveckla på resorterna för att attrahera marknaden även framåt.

  • Först och främst måste vi arbeta mer för att öka medvetenheten om Portugal, säger hon. Vi måste också på alla sätt knyta an till den internationella marknaden. Den globala konkurrensen är stark.
  • Det viktigaste för varje anläggning är att erbjuda unika upplevelser. Det är vad människor vill ha. Till exempel, fortsatte Chitra, istället för att ha en restaurang på anläggningen bara för att det måste finnas en, måste vi erbjuda något mer för att ge gästerna en unik upplevelse. Restaurangen ska vara en upplevelse både för de som bor på resorten och för andra. Det gäller att vara lyhörd och alltid ligga steget före gästernas önskemål.

Credits: Supplied Image; Author: Elise Slotte ; Pedro Fontainhas - Eduardo Abreu - Ricardo Guimarães

Portugal har många unika upplevelser att erbjuda. Många av dem är kopplade till naturen och de flesta resorter fokuserar på platser med fantastisk utsikt nära naturen. Detta skapar ytterligare en utmaning som Chitra påpekade:

  • Det är viktigt att inte glömma bort den logistik och de tjänster som behövs runt resorten för att kunna erbjuda den livsstil som kunderna efterfrågar. Vi måste kunna erbjuda internationella skolor med olika språk, kollektivtrafik och andra tjänster för ett kvalitativt vardagsliv, förklarar hon.

Martinhal startade en skola under Covid och nu har skolan mer än 600 elever.

Logistik är också ett ämne som panelen diskuterar. Idag har vissa resorter mer än en timmes avstånd till närmaste sjukhus och den viktiga marknaden för seniorboende kommer att kräva kvalificerad sjukvård närmare.

För Algarve är direktflyg till fler destinationer avgörande och naturligtvis är alla överens om att en förenklad byråkrati också är en viktig nyckel för att behålla Portugal som ett attraktivt alternativ som sitt nya hemland. Den boom av intresse som vi ser kopplad till resortboende kunde inte förutses för ett antal år sedan så infrastrukturen har svårt att hålla jämna steg.

Nya marknader

Portugal är ett härligt land att bo i och det portugisiska folket är känt för sin varma och välkomnande attityd. Efter Covid har fler och fler människor tagit chansen att arbeta på distans och med det Digital Nomad Visa som erbjuds här, lockar Portugal denna grupp. Detta förändrar åldrarna på de människor som flyttar hit. De är yngre och har högre krav på faciliteter som matchar deras livsstil. Dessutom kommer dessa nomader att slå sig ner någonstans senare och kan vara nästa generation för resortboende.

Daniel von Barloewen, Regional Vice President, Accor One Living, talade om denna fråga.

  • Tidigare fokuserade resorterna enbart på lyxmarknaden. En ny ökande trend under de senaste åren är att satsa på en bredare målgrupp med bättre anpassade livsstilfaciliteter. Exempelvis hälsoanläggningar, gemensamma ytor för distansarbete och familjeområden - “ett riktigt hem” hemifrån.

Credits: Supplied Image; Author: Elise Slotte ; Ricardo Guimarães - Pedro Fontainhas

Tekniska verktyg med kundnöjdhet och hållbarhet i fokus

Jorge Antunes, Head of Digital Solutions for the MEA Region på Hitachi, berättade för oss om möjligheterna att öka effektiviteten och kundnöjdheten med hjälp av teknik. Det här är inga nya verktyg, även om de förfinas hela tiden, men många portugisiska företag har fortfarande en lång väg att gå när det gäller digital utveckling jämfört med många andra länder.

Det är därför det finns så många möjligheter "dolda" i dessa appar och program där de till exempel kan övervaka gästernas upplevelser och förenkla informationen och kommunikationen med dem. Detta ersätter inte den personliga interaktionen utan är ett användbart komplement för att få en bättre överblick över vad som fungerar och var utvecklingsområdena finns.

Tekniska plattformar kan också vara ett viktigt verktyg för att arbeta med en av de svåraste utmaningarna inom turistsektorn - klimatavtryck och hållbarhet. Resortanläggningarna i Portugal har på många sätt gått i bräschen för utvecklingen av hållbara lösningar, till exempel när det gäller vattenbesparingar.

Credits: Supplied Image; Author: Elise Slotte ; Eduardo Abreu

Framtidens resorter: Hållbarhet först?

Dagens sista panel diskuterade framtiden för resorter. Handlar allt om hållbarhet?

Joaquim Goes, Administrador, Blue & Green, José Cardoso Botelho, VD Vanguard Properties, José Roquette, Chief Development Officer, Grupo Pestana och Patrick Freeman, VD på Ombria Algarve utgör denna panel.

Innan det började gav Patrick Freeman mig sina bästa tips för att behålla och öka anläggningens attraktionskraft men också för att vara ett välkommet inslag för människorna runt omkring:

  • Autenticitet är allt! Om du är äkta i allt du gör kommer hållbarhet automatiskt. Du måste vara resortens DNA och göra den minnesvärd. Om en gäst inte kan komma ihåg en resort och prata om den flera år efter sitt besök har de misslyckats, betonar Patrick. Han förklarade vad autenticitet innebär i deras dagliga arbete:

  • Vi, personalen och ledningen på Ombria, försöker integrera oss i samhället så mycket som möjligt. Det är inte svårt, du behöver bara göra det! Prata med människor, visa att du bryr dig om hela samhället och inte bara din resort. Visa dina gäster och kunder all det fina som Algarve har att erbjuda och lokalbefolkningen känna att de får vara med.
  • Våra amerikanska kunder är överväldigade och när vi frågade våra många holländska kunder varför de valde just Ombria, sa de att vårt fokus på samhället och känslan av äkthet var de viktiga delarna, avslutar Patrick.

Credits: Supplied Image; Author: Elise Slotte ; Pedro Fontainhas

Panelen är överens om att det behövs fortsatt utveckling för att förfina de miljövänliga lösningarna och att människor måste vänja sig vid förändringar över tid. Till exempel kan landskapsplanering med inhemska träd och växter i stället för palmer och växter som behöver mycket vatten vara en förändring som människor först ifrågasätter.

Hållbarhet är så mycket mer än bara miljöhänsyn. Det är ett tankesätt som omfattar allt som görs i ett projekt. Idag tas det för givet av kunderna och är egentligen inte ett särskilt användbart försäljningsargument längre. Ett hållbart sätt att driva företag förväntas av alla.

Resortboende och resortturism är definitivt här för att stanna och verkar ha en ljus framtid att se fram emot.

Teman och paneler som inte omnämns i artikeln:

Konferensens moderator

Pedro Fontainhas, Diretor Executivo APR

Resortboende och turism

Eduardo Abreu, CEO Neoturis

Pedro Fontainhas, Director Executivo APR

Ricardo Guimarães, CEO Confidencial Imobiliário

Omdefiniera kundupplevelsen och minska säsongsvariationerna

João Madeira, Head of Real Estate, Sonae Capital

José Fortunato, Administrador Royal Óbidos

Nuno Sepulveda, Presidente CNIG

Sean Moriarty, CEO Quinta do Lago

Övervinna rättsliga hinder

João Torroaes Valente, Sócio, Morais Leitão & Assoc

Madalena Azeredo Perdigão, Sócia, CCA Law Firm

Renata Silva Alves, Sócia, Legal Latin Advisors

Agendan för arbetskraften inom turism

António Pinheiro, Director RH, Viceroy at Ombria Algarve

Catarina Paiva, Administratora, Turismo de Portugal

Miguel Cordeiro, Head of People & Culture, Troia e Editory Hotels

Information box:

Resort - En resort är traditionellt ett hotell, ofta med mycket service inne på anläggningen.

Resortboende och resortturism- Du investerar i och äger din fastighet på en resort och använder den så mycket eller lite du vill. Ofta är investeringen kopplad till att ägaren bara använder fastigheten delar av året och under högsäsongen hyrs den ut av resorten. Ägaren får avkastning på sin investering och resorten tar hand om allt praktiskt.

Många attraheras av den här modellen eftersom det är ett mycket smidigt ägande och vad de än behöver få gjort i sin fastighet så hjälper resorten till. Att äga en vanlig fastighet kan innebära mycket huvudbry när det behövs en hantverkare eller annat praktiskt. Dessutom ingår städning och trädgårdsskötsel.


Author

Elise Slotte has lived in Portugal since 2020. Apart from her profession as a writer, she is also an entrepreneur in tourism and a relocation guide. She has a passion for the authentic Algarve and believes that shared cultures and knowledge about the same is the key to  Portugal as the perfect place to live, both for the Portuguese people and the foreigners who has chosen this country as their new home.

 

Elise Slotte har levt i Portugal sedan 2020. Förutom att hon är skribent, så är hon också egenföretagare inom turism samt guide för människor som vill flytta hit. Hon har en passion för det autentiska Algarve och är övertygad om att delandet av kulturer och kunskap om varandra, är nyckeln till att Portugal är perfekt att leva i, både för Portugiser och för immigranter som valt det här landet som sitt nya hem.

Elise Slotte