"Vi var förberedda på ett högre antal", säger Francisco Barbeira, administratör för BPI, där 1 500 förfrågningar redan har kommit från familjer för att stabilisera tillhandahållandet av bostadskrediter. Åtgärden trädde i kraft den 2 november.

Vid konferensen Banca do Futuro, som anordnades av Jornal de Negócios, betonade Barbeira att "banken har varit mycket bekymrad över familjerna".

"Vi har fått cirka 100 förfrågningar per dag, vi svarar inom tidsfristerna", uppgav Novobancos administratör Luís Ribeiro. Den ansvariga personen avslöjade att banken redan har omförhandlat cirka 17 000 lån sedan början av året.

BCP:s VD, Miguel Maya, lovordade återigen moratoriet. "Det var väl utformat och genomfördes vid rätt tidpunkt", sade han och uppgav senare att banken redan har mottagit cirka 2 000 förfrågningar som den svarar på med stor noggrannhet. "Genomförandegraden av dessa förfrågningar är mycket hög, mellan 50 och 80 per dag".

Caixa avslöjade Paulo Macedo att den offentliga banken fick 50 förfrågningar per dag i början, men att antalet steg till "cirka 80 per dag". "Åtgärden är viktig för en grupp familjer som nyligen har blivit skuldsatta", betonade Paulo Macedo.