Sedan januari har cirka 77.000 barn fötts i Sverige, jämfört med samma period förra året är detta en minskning med 5,3%. Jämfört med samma period under de senaste 10 åren är minskningen över 12%.