I sammanfattningen av rapporten från den maritima expeditionen, som Lusa hade tillgång till, anses förekomsten av arter som kan bilda "korallträdgårdar" vara betydande, även gorgonier som "Eunicella verrucosa" klassificeras som sårbara arter av IUCN och "Leptogorgias" i Cabo da Rocha-området. I söder är "livsmiljöerna" skyddade enligt OSPAR-konventionen (organisationen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten) och även enligt portugisisk lag.

Nära Cabo da Rocha hittades också "stora agglomerationer av koraller ("Cliona celata"), denna typ av "habitat", "korallträdgårdar" är också listade i OSPAR-konventionen", påpekas det i dokumentet.

För att komma åt pelagiska arter (som förekommer i vattenpelaren, nära ytan) och bentiska arter (som lever på botten) användes videokameror med betesanordningar för att locka till sig de arter som är svåra att observera vid dykning.

BRUV-enheterna (Baited Remote Underwater Video) användes från yrkesfiskefartyg och installerades nära botten eller i vattenpelaren och samlade in information vid 107 punkter mellan Ericeira och Cascais samt på Camões-berget.

Rapporten uppmärksammar att "i allmänhet var den specifika rikedomen i Camões-berget betydligt högre än i kustsektorerna (norr, centrum och söder)" och att "bland de 10 arter med högst biomassa i det studerade området, de mest anmärkningsvärda är de som bildar stim", såsom tonfisk, lilja, makrill, braxen och havskanarie, även "vissa demersala och bentiska toppredatorer med solitära vanor ("Conger conger", "Scyliorhinus camicula", "Serranus cabrilla")".

Expeditionen Oceano Azul - Cascais, Mafra och Sintra, som ägde rum mellan den 1 och 12 oktober 2022, arrangerades av kommunerna i samarbete med Oceano Azul Foundation, som en del av processen för att stödja inrättandet av ett skyddat havsområde.