Portugal är det femte landet i Europeiska unionen (EU) med lägst produktivitet per arbetstimme, enligt uppgifter som sammanställts och publicerats av Pordata.

Uppgifterna avser 2022 och visar att arbetsproduktiviteten i Portugal var 66,7, medan denna indikator 1995 var 68,6.

"Irland, Luxemburg och Danmark är de EU27-länder som skapar mest välstånd per arbetstimme", tillägger Pordata.

Irlands index är 216,4, Luxemburgs är 176,6 och Danmarks är 139,2.

På motsatt sida är Bulgarien, Grekland och Lettland de länder som har lägst produktivitet per arbetstimme, med en indikator på 53,9, 55,3 respektive 65,1.