Enligt meteorologer kommer effekterna av detta utbrott att variera beroende på när det inträffar, men det uppskattas att det kommer att påverka Skandinavien, liksom hela Europa, särskilt i norra och centrala Europa.

"Tidpunkten för ett eventuellt vulkanutbrott kommer att vara mycket viktig för att avgöra effekterna på flygresor", varnar Jonathan Porter, chefsmeteorolog på AccuWeather.

Experten förutspår att om utbrottet sker på onsdag kan vindarna "rikta eventuell aska österut, mot Skandinavien".

Om utbrottet sker på fredag förutspås en kraftig minskning av jetströmmen i Europa, vilket kan "rikta eventuell förhöjd aska mot delar av norra och centrala Europa".

Om utbrottet sker under helgen är prognosen att "all aska som finns högt över marken kan riktas västerut ännu längre över Europa".

Förutom påverkan på luftfarten förväntas vulkanutbrottet på Island också leda till risk för dålig luftkvalitet nära platsen för utbrottet, på grund av den ökade svavelhalten.