Enligt en rapport från ECO omfattar avgiften även sammansatta behållare som läsk- eller kaffemuggar, där plast och papper inte kan separeras. Och anläggningar som var undantagna, t.ex. trailers eller varuautomater, kommer att behöva betala en avgift för varje förpackning som görs tillgänglig. Soppor, sallader eller andra typer av färdiga måltider som har förpackats utanför anläggningar som säljs till slutkonsumenten kommer också att beskattas.

Statsbudgeten för 2024 ändrar helt logiken i det nuvarande systemet, som endast fastställde en total avgift på 0,30 euro för varje take-away-förpackning. Enligt förslaget från den avgående regeringen är "avgiften på engångsförpackningar 0,10 euro per förpackning". Med andra ord minskar det belopp som företagen måste betala till staten från 0,30 till 0,10 euro.

Men effekten på slutkonsumenten "får inte vara mindre än 0,20 euro per förpackning", enligt budgetförslaget, vilket tillsammans med de 0,10 eurona "innebär att priset blir minst 0,30 euro eller mer", förklarar ECO Paula Galicchio, från konsultföretaget Deloitte, som specialiserat sig på grön beskattning, och betonar att "restaurangen eller kaféet kan ta ut 0,40 eller 0,50 euro eller mer".