Enligt Lusas beräkningar baserade på uppgifter från Bank of Portugal skickade emigranter, från januari till september i år, 2 966,4 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 2,89% jämfört med de första nio månaderna förra året.

Omvänt skickade utlänningar som arbetar i Portugal 44,1 miljoner euro till sina ursprungsländer, vilket bidrog till ökningen med 8,9 %, till 432,15 miljoner euro, i överföringar som skickades från januari till september i år jämfört med samma period 2022, då de skickade 396,8 miljoner euro.

Brasilianare i Portugal står för ungefär hälften av de totala överföringarna till sina ursprungsländer och har skickat 212,4 miljoner euro till det portugisisktalande landet i Sydamerika från januari till september, vilket motsvarar en ökning med nästan 10% jämfört med de 193,74 miljoner euro som de hade skickat under de första nio månaderna förra året.