Enligt en rapport från CNN hade 1 677 858 användare förra månaden ingen husläkare tilldelad sig, det vill säga en ökning med 24 434 jämfört med de 1 653 424 som registrerades i september. Antalet personer i denna situation har ökat sedan juni, dvs. under fyra månader i rad, men ligger fortfarande under de 1 757 747 som registrerades i maj. Om jämförelsen görs med samma period förra året är detta en ökning med 25% (i oktober 2022 fanns det 1 342 472 personer utan husläkare).

Vid en tidpunkt då läkarnas vägran att arbeta mer övertid, utöver de obligatoriska 150 årliga timmarna, sätter NHS under press, med mer än 30 akutmottagningar som står inför begränsningar, och med vintern som närmar sig (vilket kan sätta extra press) har de ansvariga uppmanat medborgarna att ringa SNS24-linjen först, innan de går till akutmottagningen eller går till hälsocentraler.

Antalet personer utan husläkare har ökat under de senaste åren på grund av pensionsavgångar och NHS bristande förmåga att locka till sig specialister. Problemet har redan tagits upp av (fortfarande) premiärministern och hälsoministern, som i slutet av oktober erkände att de anställer och ingår avtal med den sociala sektorn. Manuel Pizarro betonade dock att ankomsten av flera yrkesverksamma i pensionsåldern kommer att orsaka svårigheter på detta område fram till slutet av nästa år.