Arbetsministeriet avslöjade att 5 343 portugisiska personer registrerade sig i brittisk socialförsäkring mellan oktober 2022 och september 2023, 40,8% mindre än under de föregående 12 månaderna (9 024).

Registrering i socialförsäkringen, som är obligatorisk för att kunna arbeta eller få socialt stöd i landet, är ett sätt att beräkna demografiska flöden.

Nedgången har accentuerats sedan 2020, efter covid-19-pandemin och Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (EU).

Även om den brittiska regeringen registrerade 1,1 miljoner nya registreringar av icke-brittiska vuxna utländska medborgare i socialförsäkringssystemet, var endast 110 000 EU-medborgare (10 %), en minskning med 50 procentenheter jämfört med september 2019.

De senaste uppgifterna om registreringssystemet för EU-medborgare [EU Settlement Scheme, EUSS] har också publicerats, som räknade 504 170 ansökningar från portugisiska medborgare fram till den 30 september 2023 för att få uppehållstillstånd.

Av dessa fick 273 980 portugiser en permanent uppehållstitel [bosättningsstatus], 170 110 en tillfällig titel [förhandsbosättningsstatus] och 52 800 fick sina processer avvisade eller ogiltigförklarade.

Antalet ansökningar motsvarar inte antalet portugisiska invånare i Förenade kungariket, som uppskattas till cirka 450 000, eftersom vissa av ansökningarna upprepas.