Beslagen följer på en operation som genomförts på nationell nivå för att "identifiera potentiella avvikelser när det gäller produktens äkthet och kvalitet, märkningskrav som kan vilseleda konsumenterna och även illojala konkurrensmetoder".

Hittills har 12 000 liter olivolja, 3 850 liter matolja och 200 liter kryddor beslagtagits, liksom 105 210 etiketter "med information som vilseleder konsumenten", till ett uppskattat värde av 73 000 euro, enligt enheten.

Beslagen skedde efter inspektion av 150 ekonomiska aktörer, inklusive "producenter, förpackare och återförsäljare, inklusive försäljning på marknader och mässor", vilket resulterade i att åtta brottmål inleddes, varav de mest anmärkningsvärda var "bedrägeri mot varor och överträdelse genom felaktig användning av skyddad ursprungsbeteckning (DOP)".

"15 administrativa överträdelseärenden inleddes också, där överträdelserna omfattar bristande efterlevnad av märkningsreglerna, brist på information till konsumenten, brist på obligatoriska omnämnanden på olivoljemärkningen och vilseledande av konsumenten", tillade anteckningen.

ASAE varnade för att konsumenterna bör vara "uppmärksamma på produkterbjudanden till ett lägre pris än förväntat, och bör alltid kontrollera informationen på etiketterna, nämligen om det finns en hänvisning till att de är matoljor eller vegetabiliska oljor".