Enligt den nationella vägsäkerhetsmyndigheten(ANSR) skedde en liknande ökning (12,2%) när det gäller överträdelser, enligt rapporten om trafikolyckor.

De allra flesta (67%) berodde på fortkörning (+21,6%): "Det skedde ökningar av nästan alla typer av överträdelser, och förutom fortkörning framhävdes bland annat de som rörde fasthållningsanordningen för barn (+40,0%) och avsaknad av försäkring (+19,4%)", står det i dokumentet.

När det gäller alkoholpåverkad körning testades 1,12 miljoner förare mellan januari och juli 2023, vilket motsvarar en ökning med 29,3 % jämfört med samma period 2022.

Trafikbrott, mätt i totalt antal gripanden, ökade med 12,2% jämfört med 2022 och nådde 21,2 tusen förare. Av det totala antalet berodde 55,4% på körning under påverkan av alkohol (+12,9%), följt av 35,0% på grund av avsaknad av lagligt körkort (+17,4%).

Sedan poängsystemet trädde i kraft i juni 2016 har antalet förare som förlorat poäng på sitt körkort uppgått till 618.800 i slutet av juli 2023.

Sedan juni 2016 har 2 666 förare förlorat sitt körkort (på grund av återkallelse), enligt samma källa.