Med hjälp av uppgifter från Stern Business School vid New York University (USA) är det möjligt att uppskatta risknivån i flera länder, inklusive Portugal (2,9%).

Bland de 13 länder som har lägst risk (0%), med USA som referens, finns Kanada, Australien, Singapore och Nya Zeeland och flera europeiska länder, såsom Tyskland, Danmark, Nederländerna och Sverige, enligt en rapport från idealista.

I motsatt riktning finns fem länder som delar den högsta risken (24,8%): Vitryssland, Libanon, Venezuela, Sudan och Syrien.

Det finns variationer i risk mellan olika länder, vilket kan påverkas av geopolitiska faktorer, såsom politisk risk, om de befinner sig i en tidig tillväxtfas eller har stabila äganderätter. Men även politiska, legala och ekonomiska risker analyseras.