Regeringen har också intensifierat miljöarbetet, blivit strängare mot olaglig gruvdrift och tillkännagivit nya skyddade områden för ursprungsbefolkningar.