Dessutom kan "fyra av tio tillfrågade inte ens avsätta 5% av sin inkomst efter avdrag för skatt", enligt ett uttalande som rapporterades av Notícias ao Minuto.

"Däremot medger 16% av portugiserna att de sparar mellan 10% och 20% av sin nettolön, 10% reserverar 20% till 30% och endast 2% lyckas spara mer än hälften av vad de tjänar".

Slutsatsen är därför att den "disponibla inkomsten efter utgifter för portugisiska familjer har minskat sedan 2020 och uppgick till 7,5% under det första kvartalet 2023, 6,7 procentenheter (p.p.) bakom genomsnittet i euroområdet (14,2%)".

Vilka är orsakerna? "Inflation, stigande räntor och bristande lönekontroll är de främsta orsakerna till förlorade inköp, men också till en minskad spar- och investeringsgrad".

"När de lyckas spara avsätter 64% av portugiserna denna del av sin inkomst för att täcka potentiella oförutsedda händelser, 36% för att ackumulera för pension och 30% för att resa. Att köpa ett hus är en del av spar- och investeringsavsikterna för två av tio svarande, följt av att köpa en bil (11%) och spendera på andra konsumtionsvaror (10%)", avslutar samma studie.