Nästan 800 kvadratkilometer av det kungligt blå vattnet på önationens västra sida, som fungerar som viktiga födo- och amningsområden, kommer att utformas som ett reservat för utrotningshotade djur.