Skatteavdraget för hyra var tidigare fastställt till 502 euro, och regeringen godkände nyligen ministerrådet att höja värdet till 550 euro.

Efter förslag från PS och PAN om att ändra statsbudgeten för 2024 (OE2024) kommer dock gränsen för det avdragsgilla beloppet att höjas till 600 euro 2024.

Åtgärden godkändes genom att PCP röstade emot, Chega och Liberala initiativet avstod från att rösta och de övriga partierna röstade för.