Värdet på taxiresor har inte uppdaterats sedan juni förra året då det ökade med 8,05%.

Denna ökning följer den priskonvention som undertecknats av generaldirektoratet för ekonomisk verksamhet, National Association of Road Transporters in Light Automobiles(ANTRAL) och Portuguese Taxi Federation(FPT), där en ökning med 4,6% fastställdes, vilket kommer att gälla från och med januari 2024.

ANTRAL:s ordförande Florêncio Almeida, som kontaktades av Lusa, ansåg att denna ökning är "mycket liten", med tanke på de nedgångar som har registrerats inom sektorn, och försvarade en ökning med minst 8 %.

"En [priskonvention] förhandlades fram och trädde i kraft i juni förra året och, som du kan se, var det först efter ett och ett halvt år som en annan trädde i kraft. Taxibilar har under de senaste 10 åren förlorat 13% i lönsamhet. Det mest rättvisa skulle vara cirka 8%", försvarade han.

Som Florêncio Almeida förklarade kommer ökningen på 4,6% "inte på långa vägar att täcka ökningen av den nationella minimilönen förra året eller i år", vilket till och med genererar en "intäktsförlust".

Ordföranden för det portugisiska taxiförbundet, Carlos Ramos, ansåg å sin sida att detta var "den möjliga ökningen med tanke på den politiska situationen".

Denna månad trädde den nya taxilagstiftningen i kraft, som föreskriver sammanslagning av kommuner för att eliminera returpriset och göra resorna billigare, göra kvoterna mer flexibla och fokusera på digitalisering.