Enligt organisationen finns det ett system som delas på sociala medier och via SMS som lovar att erhålla ett lagligt körkort i utbyte mot en summa pengar.

"IMT kommunicerar inte betalning för någon av sina tjänster på dessa sätt, och bör därför inte göra den begärda betalningen vid någon tidpunkt".

"Närhelst dessa situationer upptäcks rapporteras de till utredningsmyndigheterna för att fastställa straffrättsligt ansvar. När du upptäcker eller stöter på misstänkta meddelanden som indikerar ett bedrägligt system för att få ett körkort, måste du rapportera det till brottsutredningsmyndigheterna. Vi understryker att betalning av alla belopp för att erhålla ett falskt körkort, liksom utfärdandet av dessa licenser, är brott som kan bestraffas enligt lag", tillägger IMT.