"Lagdekretet som skapar en lönepremie som ska tilldelas unga människor som slutför högre utbildning och stannar för att arbeta i Portugal godkändes", kan man läsa i ett uttalande från ministerrådet.

I statsbudgeten för 2024 (OE2024) förutses att värdet på studieavgifterna inte kommer att genomgå några förändringar, men studenterna kommer att kunna dra nytta på ett annat sätt, så länge de fortsätter att arbeta i Portugal efter avslutad kurs.

"Med det dubbla målet att belöna fortsatta högre studier och uppmuntra de mest kvalificerade ungdomarna att stanna kvar i landet kommer regeringen från och med 2024 att bevilja ett incitament för ungdomar som nyligen har tagit examen med ett belopp som motsvarar ett års studieavgift per varje år av deklarerat arbete i Portugal", anges i den rapport som åtföljde OE2024-förslaget.

Med en budget på cirka 215 miljoner euro kommer åtgärden att omfatta de 250 000 studenter som tog en kandidatexamen, integrerad magisterexamen eller examen vid offentliga och privata lärosäten i år.

Ungdomarna kommer att ha rätt till en återbetalning av det belopp som motsvarar studieavgiften under en period som motsvarar antalet år på kursen, upp till fyra år för akademiker, upp till sex år när det gäller integrerade magisterexamina och två år för magisterexamina.

Det enda villkoret är att de under den perioden arbetar i Portugal.

"Det maximala beloppet kommer att vara upp till 697 miljoner euro för varje års arbete för integrerade magisterexamina och magisterexamina och upp till 1 500 euro för magisterexamina", heter det i rapporten.