Enligt tidningen Postal framgår det av lagdekretet att "Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 föreskriver periodisk besiktning av motorcyklar, trehjulingar och fyrhjulingar med en cylindervolym som överstiger 125cc. Lagdekret nr 144/2012, av den 11 juli, i dess nuvarande lydelse, som godkänner systemet för teknisk inspektion av motorfordon och deras släpvagnar, fastställde inspektionsskyldigheten för dessa fordon, med en cylindervolym som överstiger 250cc, gjorde det nödvändigt att harmonisera detta krav med det som fastställs i ovannämnda direktiv".

Under inspektionen kommer olika faktorer som är relevanta för fordonets säkerhet och prestanda att utvärderas. Bromssystem, styrsystem, synfält, installation av lampor, belysningsutrustning och elektroniska komponenter, axlar, hjul och däck, ram och karosseri, förutom kontroll av bullernivåer och utsläpp av föroreningar.

Elfordon kommer att undantas från den årliga obligatoriska besiktningen och endast förbrännings-, bensin- eller dieselfordon kommer att behöva delta.