"Den information som TAP offentliggjorde i uttalandet av den 4 februari 2022 var inte sann, eftersom den inte stämde överens med verkligheten, eftersom den inte nämnde det avtal som ingåtts mellan TAP och Alexandra Reis och bådas önskan att avsluta befintliga avtalsförhållanden, efter en förhandlingsprocess initierad av TAP, och var inte tydlig, eftersom användningen av uttrycket 'avstående' motsvarar en tvetydig term, vilket inte gjorde det möjligt för mottagarna av informationen att omedelbart känna till verkligheten, nämligen att det finns ett undertecknat avtal mellan TAP och Alexandra Reis".

"Med hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet har CMVM:s styrelse därför beslutat att ålägga svaranden böter på 50 000 euro (femtiotusen euro)".

I februari 2022 informerade TAP CMVM om att administratören Alexandra Reis hade avgått och hänvisade till flygbolaget att Alexandra Reis hade sagt upp sig från sin tjänst.

I december förra året tillträdde Alexandra Reis som statssekreterare för finansdepartementet, och kontroverser bröt sedan ut om den ersättning hon fick när hon lämnade det statligt ägda flygbolaget (500 tusen euro).