Enligt Sonae lämnades detta erbjudande, som värderar företaget till 868 miljoner euro, av två styrelseledamöter och verkställande direktören (VD) i Musti i syfte att förvärva kontrollen över företaget.

I ett uttalande förklarar Sonae att detaljhandeln med husdjursprodukter är ett snabbt växande segment som gynnas av trender inom adoption och premiumvård, ökade utgifter per djur och "den inneboende motståndskraften i konsumtionsmönstret för deras mat".

Musti är marknadsledande inom detaljhandel med husdjursprodukter i Norden, med "en framgångsrik omnikanalstrategi som bygger på ett utbud av egna exklusiva produkter, samt en unik närvaro i den fysiska och digitala världen", heter det i meddelandet.

Sonae leder sammanslutningen genom sitt dotterbolag Soane Holdings, SGPS, SA, i partnerskap med Jeffrey David, styrelseordförande för Musti och David Rönnberg, verkställande direktör för företaget.

Uppköpserbjudandet genomförs genom Flybird Holding Oy, ett bolag registrerat i Finland, och priset är 26 euro per aktie, som skall betalas kontant.

I den information som publicerats anger Sonae att erbjudandet värderar Mustis totala egna kapital till cirka 868 miljoner euro (exklusive 147 566 aktier som innehas av Musti).

Musti, noterat på Helsingforsbörsen Nasdaq Helsinki Ltd ("Nadaq Helsinki") och med ett marknadsvärde om cirka 683 miljoner euro, har ett nätverk av mer än 340 butiker, kompletterat med e-handelsspecialisering inom vård- och matprodukter för husdjur, som erbjuder ett brett utbud av privata och exklusiva varumärken.

Under detta räkenskapsår uppgick Mustis omsättning till 426 miljoner euro, med en EBITDA (resultat före skatt och räntor) på 74 miljoner euro.

Enligt Sonae har marknaderna i Finland, Sverige och Norge, där Musti är verksamt, "ett stabilt makroekonomiskt sammanhang", som kännetecknas av hushållens disponibla inkomst jämfört med det europeiska genomsnittet, och med konsumenter som visar en växande preferens för specialiserade detaljhandels- och onlinekanaler för att köpa produkter till sina djur.

Företaget har ett exklusivt lojalitetsprogram med mer än 1,5 miljoner aktiva och återkommande kunder.