I rapporten från European Center for Disease Control (ECDC), som släpptes i samband med World AIDS Day, konstateras att HIV-infektion "fortsätter att drabba miljontals människor".

"Antalet diagnostiserade kvinnor minskade med 26 procent i WHO:s europeiska region, från 52.788 år 2013 till 39.070 år 2022, och antalet diagnostiserade män minskade med 21 procent, från 90.208 till 71.118", framgår det av rapporten.

Förra året rapporterades 110 496 HIV-diagnoser, varav majoriteten i Östeuropa (72 procent), särskilt i Ryssland och Ukraina. Även regionerna Väst och Mitt rapporterade fall (10 procent respektive 8 procent).

I länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), som omfattar Europeiska unionen (EU), rapporterades 22 995 nya diagnoser.

I Who European-regionen har mer än 2,4 miljoner fall diagnostiserats under de senaste 30 åren och mer än 620.000 personer i EU/EES.

"Den övergripande trenden återspeglar till stor del situationen i Ryssland där diagnoserna har minskat med 31 procent sedan 2019. De återstående länderna har sett betydande variationer, särskilt under 2022 då flera länder såg dramatiska ökningar av antalet diagnostiserade fall med ursprung i Central- och Östeuropa, inklusive tidigare positiva fall", konstaterar rapporten.

Å andra sidan noterades en minskning på över 50 procent bland män i Italien, Luxemburg, Nederländerna och Portugal. Bland kvinnor observerades den största minskningen, mellan 2013 och 2022, i Italien, Nederländerna, Portugal och Rumänien.

Den europeiska regionen WHO noterade fortfarande en ökning med 4,2 procent jämfört med 2021, men diagnoserna är 20,5 procent lägre än 2019, före covid-19-pandemin. I EU/EES ökade fallen med 30,8 procent mellan 2021 och 2022 men minskade jämfört med 2019.

"Flera faktorer bidrar till skillnaderna i hiv-infektionstrender mellan 2021 och 2022, inklusive återupptagandet av övervakningsaktiviteter, utvidgningen och införandet av nya teststrategier i många länder, migrationsmönster, upphävandet av Covid-19-restriktioner och tillströmningen av flyktingar, särskilt från Ukraina", betonas.

Enligt rapporten har dessutom ökningen av tidigare positiva diagnoser spelat en viktig roll för att definiera den epidemiologiska profilen för hiv i Europa, främst i EU/EES och den västra regionen.

"Heterosexuella kontakter har visat sig vara den främsta orsaken till hivöverföring under 2022, särskilt hos kvinnor", och tillade att "trots en minskning av hivdiagnoser bland män (MSM) sedan 2014 har det skett en liten ökning under 2022, särskilt bland MSM med invandrarbakgrund".

Med en sen diagnos hade omkring hälften (50,6 procent i WHO-regionen, 47,9 procent i EU/EES) av de personer som diagnostiserades under 2022 "CD4-celltal under 350 per mm3".

HIV-överföringen bland personer som injicerar droger fortsätter att ligga på en låg nivå i de flesta EU/EES-länder, med en liten ökning av antalet diagnostiserade fall under 2022.

"Denna ökning är betydligt lägre än de som observerats i andra överföringssätt, tack vare förekomsten av väletablerade tecken och effektiva skademinskningsprogram i de flesta EU/EES-länder. Denna lilla ökning kan tillskrivas tidigare positiva diagnoser, eftersom 24,4 procent av alla personer som smittats genom injektion av droger faller inom denna kategori", anges det i dokumentet.

Denna lilla ökning registrerades i de flesta EU/EES-länder, även om Österrike, Cypern, Grekland, Portugal och Rumänien såg en nedgång på mer än 30 procent.

Tio länder, däribland Portugal, rapporterade konsekvent uppgifter om hiv-testning som utförts mellan 2013 och 2022, exklusive anonym testning utan koppling och bloddonationstestning.