Förfinansieringen på 5,1 miljarder euro är en del av EU:s REPowerEU-program som syftar till att hjälpa de 27 EU-länderna att återhämta sig från energikrisen och minska sitt beroende av ryska fossila bränslen.