Staden är den nuvarande titelhållaren tack vare sina ansträngningar att minska utsläppen med åtgärder som att öka förnybar energi och renovera värmeinfrastrukturer, förbättra den biologiska mångfalden och för sin rena luft och sitt rena vatten. Huvudstaden har som mål att vara klimatneutral senast 2030.