Investeringsfonden för Nordirland syftar till att hjälpa företag inom alla sektorer genom att erbjuda en rad olika kommersiella finansieringsalternativ med både lån och aktieinvesteringar för lokala entreprenörer, vilket ökar utbudet och mångfalden av finansiering i tidigt skede.