Medelhavslandet försöker komma bort från användningen av fossila bränslen. Nu identifierar man områden för privat utveckling, enligt ett utkast till plan för att installera 2 gigawatt havsbaserad vindkraft till 2030, tillräckligt för att driva 1,5 miljarder hushåll.