När Colette själv dog 1447 försvann spåren av hennes egen sjukdom och lidande.

Hon var också känd för sin förmåga att bota sjuka och sin förmåga att urskilja andar. Colette var också känd för sin hängivenhet till Jungfru Maria och för sin fasta och mortifikation.

Credits: PA; Författare: PA;

Saint Colette dog den 6 mars 1447 i Gent, Belgien, vid en ålder av 66 år. Hennes kropp befanns vara oförstörd när den grävdes upp 1472.