Deltagandet av barn under 3 år i tidig barnomsorg låg 2022 långt över EU-genomsnittet (35,7 procent) och redan nära Barcelonas nationella mål för 2030 (50,8 procent).

Enligt uppgifter från Education and Training Monitor 2023, som offentliggjordes den 4 december, ökade i Portugal "närvaron i barnomsorg för barn under 3 år 2022 (47,5 procent) ännu mer jämfört med 2021 (43,3 procent)".

Bland barn mellan 3 och 6 år var närvaron i skolan 90,5 procent 2021, under EU-genomsnittet (92,5 procent), och det finns inga uppgifter för 2022.

Dessutom hade sysselsättning och utbildning en av de bästa sysselsättningsgraderna i Portugal 2022, med 83 procent av de nyutexaminerade mellan 20 och 34 år som fick ett jobb, över EU-genomsnittet på 79,7 procent.