Enligt Postal registrerades jordbävningen, med sitt epicentrum beläget cirka åtta kilometer nordost om Vila do Bispo, klockan 01:19 vid Continente Seismic Network-stationerna, sade IPMA.

"Fram till utarbetandet av detta uttalande mottogs ingen information som bekräftade att denna jordbävning kändes", tillade institutet och betonade att det vid behov kommer att utfärda nya uttalanden.

Jordbävningar klassificeras efter sin magnitud som mikro (mindre än 2,0), mycket liten (2,0-2,9), liten (3,0-3,9), liten (4,0-4,9 ), måttlig (5,0-5,9), stark (6,0-6,9), stor (7,0-7,9), viktig (8,0-8,9), exceptionell (9,0-9,9) och extrem (större än 10).